host=www.tidningenkomut.se

Komut-bloggen

Kom Ut läggs på is

Kom Ut tar efter nummer 2/2013 ett utgivningsuppehåll som varar resten av året. Om och på vilket sätt tidningen återuppstår efter det är ännu oklart. Anledningen till uppehållet är RFSL:s ...

Svar på Interfems öppna brev

Med anledning av händelser vid RFSL Stockholms årsmöte publicerade Kom Ut  ett öppet brev från Interfem, adresserat till RFSL Stockholms styrelse och RFSL:s förbundsstyrelse.  Nedan publiceras ...

Öppet brev till RFSL Stockholms styrelse och RFSL:s förbundsstyrelse

Med anledning av händelserna vid RFSL Stockholms årsmöte har vi skickat ett öppet brev adresserad till RFSL Stockholms styrelse och RFSL:s förbundsstyrelse samt till RFSL:s tidning Kom Ut. Vi h ...

Gifta – men snart skilda åt

    ...

Sverige utvisar Karim till Uganda

vid ett återvändande". När Karim fick det andra avslaget ville han inte leva längre. Men vänner fick honom på andra tankar och han blev i stället inlagd på sjukhus, där läkaren konstatera ...
  • Toppmeny

    • Prenumerera
    • Kontakt
    • Om kom ut!
    • Taltidning
    • Blogg
    • Annons


  • Korrespondens

    globala utblickar
    Korrespondens

    Natt i Rangoon

    Kriminaliseringen av sexarbete drabbar transpersoner i Burma. Honey Cho och hennes vänner kämpar för att slippa bli trakasserade, och drömmer om mänskliga rättigheter för alla - även sexarbetare.
    Korrespondens

    Polynesisk kamp med kungahusets stöd

    Kom Ut har träffat grundaren för Tongas enda hbt-organisation. En stor utmaning är att försöka upprätthålla en dialog med landets kristna samfund.
    Korrespondens

    Landet: Tonga

    Förbud finns mot homosexuella handlingar mellan män. Tongan Leiti’s Association organiserar leitis och homo- och bisexuella.
    Korrespondens

    Förenade i hat

    – Att vara i Murfreesboro är som att gå in i en stor garderob. Här kan jag inte berätta något om hur jag lever hemma i Sverige. På frågan vad min make arbetar med svarar jag kort: PR.
    Annika Hamrud rapporterar från konservativa Murfreesboro i USA, där de kristna pastorerna sprider hat mot muslimer och hbtq-personer utan åtskillnad.
    Korrespondens

    Radio i exil

    När homofoba lyssnare försökte stoppa radioproducenterna flydde de till Spanien. Nu fortsätter de att sända sitt program om hbtq för ungdomar därifrån.
    Korrespondens

    Riskfylld aktivism

    Med fara för sitt liv arbetade Mubasher Saeed med hivprevention i Pakistan. Nu har han bestämt sig för att söka asyl i Sverige, i väntan på att det politiska läget ska stabiliseras.
    Korrespondens

    ILGA: världen samlades i Stockholm

    Hbtq-aktivister kom från över hundra länder till det största demokratiska mötet för den globala rörelsen någonsin.
    – Alla möten som skapades mellan svenska volontärer och aktivister från andra delar av världen kommer att ge avtryck i den svenska rörelsen, säger RFSL:s verksamhetschef Maria Sjödin.
    Korrespondens

    Landet: Pakistan

    Transpersoner är erkända i lagen, men landet saknar en öppen och organiserad rörelse för hbtq-personers rättigheter.
    Mer »