host=www.tidningenkomut.se

Komut-bloggen

Kom Ut läggs på is

Kom Ut tar efter nummer 2/2013 ett utgivningsuppehåll som varar resten av året. Om och på vilket sätt tidningen återuppstår efter det är ännu oklart. Anledningen till uppehållet är RFSL:s ...

Svar på Interfems öppna brev

Med anledning av händelser vid RFSL Stockholms årsmöte publicerade Kom Ut  ett öppet brev från Interfem, adresserat till RFSL Stockholms styrelse och RFSL:s förbundsstyrelse.  Nedan publiceras ...

Öppet brev till RFSL Stockholms styrelse och RFSL:s förbundsstyrelse

Med anledning av händelserna vid RFSL Stockholms årsmöte har vi skickat ett öppet brev adresserad till RFSL Stockholms styrelse och RFSL:s förbundsstyrelse samt till RFSL:s tidning Kom Ut. Vi h ...

Gifta – men snart skilda åt

    ...

Sverige utvisar Karim till Uganda

vid ett återvändande". När Karim fick det andra avslaget ville han inte leva längre. Men vänner fick honom på andra tankar och han blev i stället inlagd på sjukhus, där läkaren konstatera ...
 • Toppmeny

  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Om kom ut!
  • Taltidning
  • Blogg
  • Annons


 • arkiv

  Öppet brev till RFSL Stockholms styrelse och RFSL:s förbundsstyrelse

  Med anledning av händelserna vid RFSL Stockholms årsmöte har vi skickat ett öppet brev adresserad till RFSL Stockholms styrelse och RFSL:s förbundsstyrelse samt till RFSL:s tidning Kom Ut.

  Vi hoppas med detta synliggöra ett strukturellt problem som finns i samhället i stort och i förlängningen även inom RFSL som organisation då RFSL är en del av samhället. Vi hoppas även att detta öppnar upp en högst nödvändig diskussion inom organisationen som leder till en positiv förändring.

  RFSL Stockholms årsmöte ägde rum 16 mars 2013 på Sveavägen i Stockholm. Flera styrelseledamöter från Interfem, en antirastisk och feministisk tankesmedja och resurscentrum, närvarande vid årsmötet i egenskap av medlemmar i RFSL och aktivister. Vi observerade en stämning på årsmötet som får oss att ifrågasätta hur medveten organisationen är i fråga om etnicitet, rasifiering, hierarkier och maktstrukturer.

  Vid årsmötet nominerades ett antal personer utöver valberedningens förslag eftersom valberedningens förslag kraftigt brast i representation, främst utifrån etnicitet men även utifrån kön och funktionalitet. Förslaget i sin helhet och de individer som var nominerade bemöttes på ett sätt som inte är värdigt en organisation som har som syfte att främja lika rättigheter och motverka diskriminering.

  Vi observerade att sättet att behandla frågeställningar, kommunicera och upprätthålla mötesordningen brast på flertal punkter. Mötespresidiet hade kunnat minska den skada som skedde genom att aktivt agera. Istället fick personer utrymme att föra sin talan, ställa frågor och kommunicera på ett sätt som var respektlöst, osakligt och diskriminerade gentemot specifika individer. Det förekom en stämning som uttryckte sig i personangrepp mot initiativtagaren och de nominerade personerna. Deras kompetens ifrågasattes trots långvariga engagemang i en bredd av frågor och organisationer samtidigt som de av valberedningen föreslagna kandidaterna många gånger förordades och framhöll sig själva utifrån personliga erfarenheter och relationer.

  Vi är mycket väl medvetna om att varken RFSL eller RFSL Stockholm är i första hand antirasistiska organisationer. Utifrån det faktum att RFSL i sitt senaste principprogram utnämner sig till både en feministisk och antirasistisk organisation samt att en tredjedel av Stockholms invånare är rasifierade hade vi dock hoppats att det var givet för RFSL Stockholm, som arbetar för att främja lika rättigheter och motverka diskriminering, att reflektera över detta och ta tillvara på den bredd av erfarenheter som finns bland medlemmarna. Att peka på att det finns problem och saker som bör förändras är både nödvändigt och konstruktivt. Att engagerade medlemmar vågar utmana en organisation till förändring istället för att överge den är en handling som kräver både mod och välvilja. Istället för att mötas av påhopp, anklagelser om splittring och vit vrede hade organisationen kunnat ta till sig av den kritiken som fördes fram på årsmötet. Då hade RFSL Stockholm kunnat knyta ytterst kompetenta personer till sin styrelse.

  Vi anser att valberedningen har varit bristfällig i sin beredning och att det förslag de presenterade inte var representativa kandidater till förtroendeposterna. Därför hoppas vi att den nyvalda valberedningen inför nästkommande årsmöte kommer att göra ett gediget arbete att hitta kandidater med fokus på kompetens och utifrån en bredare representativitet. Vi vill dock understryka att detta inte är ett problem som valberedningen ensam kan lösa. Hela organisationen och framförallt dess nuvarande förtroendevalda måste på allvar arbeta för att se till att personer med olika bakgrund känner sig trygga och välkomnade inom organisationen. Inför årsmötet 2014 hoppas vi att årsmötet och RFSL Stockholms medlemmar är redo att välja en kompetent och representativ styrelse.

  Interfems styrelse

   

  Redaktionens fotnot: RFSL:s styrelse kommer att inkomma med svar på Interfems öppna brev.

  Print Friendly

  3 kommentarer till “Öppet brev till RFSL Stockholms styrelse och RFSL:s förbundsstyrelse”

  1. jannne svensson skriver:

   valda personer skall repekteras ni har valt de själva

  2. Klara skriver:

   Kan passa på att upplysa Interfem om att KomUt hade en artikel som hyllade rasisten och homofoben Ayn Rand för en tid sen.
   Nu säger jag verkligen inte att KomUt är rasistisk, men något problem finns det om sån skit kan komma igenom.

  3. [...] öppna brevet från Interfem kan läsas här. Share this:TwitterFacebookGillaGilla Laddar… Lämna en [...]

  Kommentera