host=www.tidningenkomut.se

Komut-bloggen

Kom Ut läggs på is

Kom Ut tar efter nummer 2/2013 ett utgivningsuppehåll som varar resten av året. Om och på vilket sätt tidningen återuppstår efter det är ännu oklart. Anledningen till uppehållet är RFSL:s ...

Svar på Interfems öppna brev

Med anledning av händelser vid RFSL Stockholms årsmöte publicerade Kom Ut  ett öppet brev från Interfem, adresserat till RFSL Stockholms styrelse och RFSL:s förbundsstyrelse.  Nedan publiceras ...

Öppet brev till RFSL Stockholms styrelse och RFSL:s förbundsstyrelse

Med anledning av händelserna vid RFSL Stockholms årsmöte har vi skickat ett öppet brev adresserad till RFSL Stockholms styrelse och RFSL:s förbundsstyrelse samt till RFSL:s tidning Kom Ut. Vi h ...

Gifta – men snart skilda åt

    ...

Sverige utvisar Karim till Uganda

vid ett återvändande". När Karim fick det andra avslaget ville han inte leva längre. Men vänner fick honom på andra tankar och han blev i stället inlagd på sjukhus, där läkaren konstatera ...
 • Toppmeny

  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Om kom ut!
  • Taltidning
  • Blogg
  • Annons


 • Unikt samarbete

  LEDARE # 1 2013

  Den svenska idrottsrörelsen och hbtq-rörelsen har inte alltför många samarbeten i bagaget. Detta trots att många hbtq-personer idrottar, antingen i den »vanliga« föreningsidrotten eller genom att organisera sig i separata hbtq-idrottsföreningar.

  Därför är Kom Ut och Svensk Idrott mycket stolta över att presentera numret som du nu håller i din hand: en samproduktion mellan RFSL:s och Riksidrottsförbundets tidningar. Reportagen har tagit form genom ett nära samarbete mellan två redaktioner som aldrig tidigare mötts. Slutresultatet, som du kan läsa på kommande sidor, ger en unik inblick i hur situationen ser ut för idrottande hbtq-personer.

  Att homo- och bisexuella utsätts för kränkande jargong inom idrotten känner nog många redan till, men hur är det egentligen för transpersoner? Faktum är att en transperson i många fall stoppas från att idrotta redan före klivet in i omklädningsrummet, eftersom de i många fall inte är välkomna i det omklädningsrum där de anser att de hör hemma. Kom Ut och Svensk Idrott har pratat med idrottande transpersoner om deras erfarenheter av att exkluderas i idrottssammanhang. Vi har även tagit frågan ytterligare ett steg genom att prata med aktivister och arkitekter om hur andra alternativ skulle kunna se ut. Måste omklädningsrum nödvändigtvis vara byggda som de är idag? Kom Ut och Svensk Idrott tar också tempen på idrottens traditionella könsuppdelning. Är den nödvändig? Vad är egentligen kön och hur skulle ett idrottande bortom kön kunna se ut?

  Allt skaver naturligtvis inte i mötet mellan svensk idrott och hbtq-communityt. Vi har träffat engagerade aktivister och ledare som jobbar för förändring, små föreningar som tagit sig tid att öka hbtq-kompetensen och stora klubbar som fattat viktiga beslut. Beslut som kan vara avgörande för att en hbtq-person ska ha möjlighet att idrotta. Du får också bekanta dig med sporten roller derby, en flatmagnet som blivit en etablerad frizon för sportande homo- och bisexuella tjejer. Kanske en sport för andra att hämta inspiration från?

  Den svenska idrottsrörelsen består av över tre miljoner människor och i år fyller Riksidrottsförbundet 110 år. När organisationen bildades 1903 var syftet att skapa ett gemensamt tak för de idrottsförbund som började dyka upp under slutet av 1800-talet. Idag är Riksidrottsförbundet en paraplyorganisation med 21 distriktsidrottsförbund och 69 specialidrottsförbund.

  Riksidrottsförbundet kan inte bestämma över enskilda medlemmar eller föreningar. Själva idén med svensk idrott finns däremot nedskriven i dokumentet Idrotten vill. Där finns riktlinjer för idrotten som alla förbund har tagit fram tillsammans. Ett mål är att »Människor, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, ska finna det meningsfullt att vara med«.

  Ännu fungerar inte detta självklara mål fullt ut i praktiken. Med detta samarbete slår Svensk Idrott och Kom Ut första passningen. Två världar har mötts, nya insikter fötts och ett spännande nätverk etablerats. Nu hoppas vi att ni tar emot bollen. Förhoppningsvis är inte det här sista gången idrottsrörelsen och hbtq-världen slår sina påsar ihop. Kanske kan de här två tidningarna, med gemensamma texter och bilder, väcka nya frågor i den lilla landsortsidrottsföreningen eller RFSL-avdelningen. Vår förhoppning är att dörrar ska öppnas. Kanske får du som läsare en kanonidé som kan förverkligas imorgon eller nästa år.

  God läsning!

  Malin Nord, Mathilda Piehl (chefredaktörer Kom Ut) & Matilda Rangborg (chefredaktör Svensk Idrott)

  Print Friendly

  Kommentera