host=www.tidningenkomut.se

Komut-bloggen

Kom Ut läggs på is

Kom Ut tar efter nummer 2/2013 ett utgivningsuppehåll som varar resten av året. Om och på vilket sätt tidningen återuppstår efter det är ännu oklart. Anledningen till uppehållet är RFSL:s ...

Svar på Interfems öppna brev

Med anledning av händelser vid RFSL Stockholms årsmöte publicerade Kom Ut  ett öppet brev från Interfem, adresserat till RFSL Stockholms styrelse och RFSL:s förbundsstyrelse.  Nedan publiceras ...

Öppet brev till RFSL Stockholms styrelse och RFSL:s förbundsstyrelse

Med anledning av händelserna vid RFSL Stockholms årsmöte har vi skickat ett öppet brev adresserad till RFSL Stockholms styrelse och RFSL:s förbundsstyrelse samt till RFSL:s tidning Kom Ut. Vi h ...

Gifta – men snart skilda åt

    ...

Sverige utvisar Karim till Uganda

vid ett återvändande". När Karim fick det andra avslaget ville han inte leva längre. Men vänner fick honom på andra tankar och han blev i stället inlagd på sjukhus, där läkaren konstatera ...
 • Toppmeny

  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Om kom ut!
  • Taltidning
  • Blogg
  • Annons


 • Translegend på Sverigebesök

  Text Lukas Romson

  Jamison Green kämpar för att kirurgiska ingrepp inte skall vara ett krav för att få byta juridiskt kön i USA. I våras besökte han Sverige för att tala på en transkonferens.

  Green är den nästkommande ordföranden för World Professional Association for Transgender Health, WPATH, den internationella yrkesorganisationen för personer som sysslar med könskorrigerande vård. Därmed är transvård en av de större frågorna för honom, en fråga som är aktuell också i Sverige. En av de viktigare vårdfrågorna är de kommande förändringarna av internationella diagnosmanualerna ICD och DSM. Hur definitionerna av transdiagnoser i dessa utformas är betydelsefullt för alla transpersoner i behov av könskorrigerande/könsbekräftande vård. Detta eftersom de, bland annat efter rekommendation från WHO, styr hur vården ser på patienterna och vilken behandling som kommer att erbjudas.

  – Diagnoser är inte enkla att förhandla om. För en del av oss finns det en biologisk faktor, för andra inte. De sistnämnda ska inte för den skull sakna möjlighet att leva sina liv i det kön de identifierar sig som eller sakna möjlighet att få nödvändig behandling och tillgång till grundläggande sjukvård, menar Green.

  Han poängterar också vikten av att bredda utbildningen för vårdpersonal.

  Vi måste slippa vara rädda för att gå till doktorn, vi måste få tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård.

  Green berättar om kränkningar som kontinuerligt begås av vårdpersonal, och framhåller att tillgången till både grundläggande sjukvård och kompetent könskonfirmerande vård som alla har råd med är den viktigaste transfrågan i USA i dagsläget.

  En annan aktuell fråga är tvångssteriliseringarna. Situationen är dock annorlunda i USA jämfört med Sverige, förklarar Green. Det finns 50 olika lagar som reglerar byte av juridiskt kön, eftersom det regleras inom varje delstat.

  Transrörelsen i USA kämpar för att kirurgiska ingrepp inte skall vara ett krav för att få byta juridiskt kön, vilket är fallet i vissa delstater. Det är också ett bekymmer att tre delstater inte accepterar några byten av juridiskt kön alls. Samtidigt kan transpersoner i alla delstater (sedan 2010) erhålla ett delstatligt pass i sitt levda kön utan att göra något åt kroppen så länge de kan få en läkare att bekräfta att de lever i det könet. Rätten till ett fungerande juridiskt kön är alltså en mycket mer komplex fråga i USA än i Sverige.

  Print Friendly

  Kommentera