host=www.tidningenkomut.se

Komut-bloggen

Kom Ut läggs på is

Kom Ut tar efter nummer 2/2013 ett utgivningsuppehåll som varar resten av året. Om och på vilket sätt tidningen återuppstår efter det är ännu oklart. Anledningen till uppehållet är RFSL:s ...

Svar på Interfems öppna brev

Med anledning av händelser vid RFSL Stockholms årsmöte publicerade Kom Ut  ett öppet brev från Interfem, adresserat till RFSL Stockholms styrelse och RFSL:s förbundsstyrelse.  Nedan publiceras ...

Öppet brev till RFSL Stockholms styrelse och RFSL:s förbundsstyrelse

Med anledning av händelserna vid RFSL Stockholms årsmöte har vi skickat ett öppet brev adresserad till RFSL Stockholms styrelse och RFSL:s förbundsstyrelse samt till RFSL:s tidning Kom Ut. Vi h ...

Gifta – men snart skilda åt

    ...

Sverige utvisar Karim till Uganda

vid ett återvändande". När Karim fick det andra avslaget ville han inte leva längre. Men vänner fick honom på andra tankar och han blev i stället inlagd på sjukhus, där läkaren konstatera ...
 • Toppmeny

  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Om kom ut!
  • Taltidning
  • Blogg
  • Annons


 • arkiv

  Stig-Åke Petersson har fått nog av Migrationsverket

  Jag har arbetat med hbt-flyktingar sedan 1972. Under den här tiden har synsättet på både lagstiftning och dess tillämpning varierat. Under den tid Utlänningsnämnden existerade var det relativt ovanligt att hbt-flyktingar beviljades asyl. Migrationsverket avslog och utlänningsnämnden ändrade inte på besluten.

  När en ny utlänningslag antogs av riksdagen 2006 fanns det därför stora förhoppningar. Till en början märktes inte så stor förändring men successivt fick hbt-flyktingars situation större uppmärksamhet. RFSL försökte påverka bland annat genom regelbundna möten med den dåvarande generaldirektören. Detta resulterade så småningom i att Migrationsverket 2009 utfärdade ett rättsligt ställningstagande om hur beslutsfattare och processförare på Migrationsverket skulle hantera ärenden där en asylsökande berättade om de problem han, hon eller hen haft i sitt hemland på grund av sin sexuella läggning och/eller könsidentitet.

  De rättsliga ställningstagandena är visserligen inte helt perfekta men utgör ändå godtagbara utgångspunkter för asylprövningen. Problemet är bara att många på Migrationsverket inte bryr sig om vad som står i föreskrifterna. Detta har framförts vid flera tillfällen till Migrationsverkets ansvariga, utan resultat. RFSL har begärt att verket ska vidta åtgärder mot de som inte följer de rättsliga ställningstagandena. Detta har avvisats med motiveringen att sådana åtgärder kan skapa en ”rädd” organisation.

  Under det här året har en hårdnad attityd till hbt-flyktingar kunnat märkas. Allt fler får avslag av Migrationsverket som tycker det är helt OK att skicka tillbaka flyktingar till länder som Uganda, Saudiarabien och Iran.

  Inte ens Migrationsverkets rättschef tycks längre bry sig om sina egna rättsliga ställningstaganden. I ett yttrande till regeringen anser han att en ung kille kan skickas tillbaka till Irak. Som motiv anför han att mannen, när han i hemlandet började fundera på sin sexuella läggning, tog betalt för sexuella tjänster vid några tillfällen. Killen har en pojkvän i Sverige men de har just nu inga planer på att flytta ihop. Rättschefens slutsats av dessa omständigheter är att killen inte har levt öppet som homosexuell och därför kan återvända till Irak och leva diskret där. En slutsats som strider mot riksdagens beslut när det gäller hbt-flyktingar.

  Det har kommit flera beslut från Migrationsverket där man menar att den asylsökande inte haft giltig ursäkt för att vänta med att berätta om sin sexuella läggning. Alltså direkt i strid mot det rättsliga ställningstagandet från 2009.

  En lesbisk kvinna från Irak, som utvisades tidigare i år, lyckades ta sig tillbaka till Sverige efter att hon och hennes flickvän utsatts för allvarliga övergrepp av den lokala polisen och andra. Hon får på nytt avslag då Migrationsverket menar att hon inte riskerar något i hemlandet eftersom hon kunnat lämna Irak på laglig väg. Hade hon varit ”intressant” för de irakiska myndigheterna hade hon blivit fasttagen på flygplatsen.

  En transperson från Ryssland får avslag på grund av att det är lagligt att byta kön i landet. Förvisso sant men för att bli officiellt registrerad i det nya könet måste man ansöka om detta på en av myndigheterna fastställd blankett. Hittills har ingen sådan blankett fastställts varför namnbyte och andra praktiska åtgärder inte fungerar. Därmed kan också trakasserier och förföljelser fortsätta mot transpersonen.

  När den nya utlänningslagen antogs uttalade riksdagen att det aldrig kan accepteras att Sverige skickar tillbaka en hbt-flykting till sitt hemland om det skulle innebära att han eller hon tvingas dölja sin sexuella läggning för att undvika förföljelse. Trots riksdagens uppfattning har Migrationsverket hittills aldrig prövat konsekvenserna för den enskilde ur den aspekten.

  Vi har en migrationsminister som verkar tycka att det inte är så viktigt att Migrationsverket bryr sig om riksdagen. Han är inte intresserad av en utvärdering av hur hbt-flyktingar behandlas av migrationsmyndigheterna utan nöjer sig med att be Migrationsverket öka personalens hbt-kompetens.

  Det gäller att inte bara räkna antalet kursdeltagare på utbildningar i normkritiskt tänkande utan också vilka förändringar som faktiskt åstadkommits. När kursdeltagarna sitter och sover på utbildningarna tillgodogör de sig inte sig kursinnehållet särskilt väl.

  Jag tillhör de som hittills trott på möjligheterna att förändra synen på hbt-flyktingar genom dialog med ansvariga. Nu varken tror eller hoppas jag på att det är möjligt. Mina exempel ovan visar att det saknas en reell vilja till förändring. Det har i stället blivit så att dialogens existens har använts som argument för att ytterligare åtgärder inte behövs.

  I fortsättningen kommer jag därför att avstå från allt samröre med Migrationsverket och den politiska ledningen för svensk asylpolitik. Det är meningslöst att ödsla tid på oändliga möten. Jag kommer självfallet att fortsätta mitt arbete med att stödja enskilda hbt-flyktingar i asylprocessen. Men jag vill inte känna mig utnyttjad som alibi för att slippa förändra dagens brister för hbt-flyktingar.

  För undvikande av eventuella missförstånd – detta är mitt personliga ställningstagande.

  Stig-Åke Petersson

   

   

   

   

   

  Print Friendly

  4 kommentarer till “Stig-Åke Petersson har fått nog av Migrationsverket”

  1. Tristan Troby skriver:

   Vad tråkigt att ännu en gång få bekräftat att läpparnas bekännelse och sektorstänkande är så tydligt inom svenska verksamheter. Resurser och mångårig expertis som inte tas tillvara är ett slöseri som i slutändan bara drabbar dem vars röst sällan hörs och dem som står mellan liv och död.

  2. jonas göthner skriver:

   Tack Stig, det var väldigt välbehövligt med detta inlägg i denna debatt!

  3. [...] Läs vidare på: Svenska Dagbladet       tidningen kom ut [...]

  4. [...] ”Stig-Åke Petersson har fått nog av migrationsverket” (Kom Ut). [...]

  Kommentera