host=www.tidningenkomut.se

Komut-bloggen

Kom Ut läggs på is

Kom Ut tar efter nummer 2/2013 ett utgivningsuppehåll som varar resten av året. Om och på vilket sätt tidningen återuppstår efter det är ännu oklart. Anledningen till uppehållet är RFSL:s ...

Svar på Interfems öppna brev

Med anledning av händelser vid RFSL Stockholms årsmöte publicerade Kom Ut  ett öppet brev från Interfem, adresserat till RFSL Stockholms styrelse och RFSL:s förbundsstyrelse.  Nedan publiceras ...

Öppet brev till RFSL Stockholms styrelse och RFSL:s förbundsstyrelse

Med anledning av händelserna vid RFSL Stockholms årsmöte har vi skickat ett öppet brev adresserad till RFSL Stockholms styrelse och RFSL:s förbundsstyrelse samt till RFSL:s tidning Kom Ut. Vi h ...

Gifta – men snart skilda åt

    ...

Sverige utvisar Karim till Uganda

vid ett återvändande". När Karim fick det andra avslaget ville han inte leva längre. Men vänner fick honom på andra tankar och han blev i stället inlagd på sjukhus, där läkaren konstatera ...
 • Toppmeny

  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Om kom ut!
  • Taltidning
  • Blogg
  • Annons


 • Om Kom Ut

  Kom Ut är ett utmanande, queerlyxigt magasin som tar ett brett grepp på sexualpolitiken och både skapar och bevakar samtidens queerpolitik och kultur. Läsning som väcker tanken och matar själen med nya insikter.

  Tidningen är redaktionellt oberoende från RFSL, som är dess utgivare, och kommer ut i pappersform med 4 nummer/år.

  På webben publicerar vi de allra flesta artiklarna från varje nummer. Är det något du saknar från papperstidnignen kan du höra av dig, kanske kan vi då lägga upp materialet. Vi strävar efter att innehållet i vår tidning ska vara så tillgängligt som möjligt.

  Kom Ut finns även som taltidning och tillgänglig för iPad och iPhone.

  Kom Ut är ”rent livsnödvändig som intellektuellt aktivistisk motvikt till förment apolitiska skitprodukter [i genren]” enligt Johan Hilton, Expressen.

  Att vi är redaktionellt oberoende innebär att tidningens innehåll inte kan avgöras av några andra än oss som är anställda på tidningen.

  Vi som jobbar med tidningen är:
  Ansvarig utgivare: Mathilda Piehl
  Chefredaktörer: Mathilda Piehl och Karin Lenke (tjänstledig), Malin Nord (vikarierande)
  Redaktör: Marie Nordin
  Bildredaktör: Zaira Perdigon

  Läs mer om oss här.

  Kom Ut:s uppgift
  Att självständigt bevaka alla politiska, sociala, medicinska, kulturella och andra områden av särskilt intresse för hbt-personer.

  Tidningen ges under 2010 ut med fyra nummer. Upplagan är 13- 15 000 exemplar.

  Prenumerationspriser
  Privatperson 200 kr
  Institution 240 kr
  Utanför Sverige 280 kr

  Prenumerationsavgift kan sättas in på bankgiro 377-2969. Ange namn och adress.

  Postadress
  Kom Ut
  Box 350, 101 26 Stockholm

  Besöksadress
  Sveavägen 59, Stockholm

  Telefon
  08-501 62 910

  E-post
  komut[snabel-a]rfsl.se

  Print Friendly